Okullara silah, mermi ve benzeri nesneler ile kimyasalların getirilmesi yasaktır
1. Silah yasasının güncel metninde belirtilen anlamdaki silahların okula, okul arazisine veya okul etkinliklerine getirilmesi veya kişinin üzerinde bulundurması yasaktır. Bunlara, silah yasasında yasak olduğu belirtilen nesneler (özellikle kelebek bıçak, avuç içi bıçağı, sustalı, çakı, çelik çubuklar, sopalar, muştalar vs.) ayrıca silah yasası uyarınca bulundurulması yasak olan nesneler (tek elle açılan bıçaklar ve 12 cm’den uzun olan sabit uçlu bıçaklar) ve ateşli silahlar da dahildir.
2. Ayrıca bu yasak, eşdeğer nesneleri de kapsamaktadır (örn. kuru sıkı, gaz silahları ve sinyal silahları) ve gaz sıkıcı aletler, darp ve kesici silahlar ile silaha benzer nesneler, örn. kasap bıçakları, mutfak bıçakları veya çakılar, biber spreyleri ve Lazer-Pointer’ler de dahildir.
3. Bunun dışında kullanımları kısmen veya tamamen bir ruhsata veya yasağa bağlı olmayan silahlar ya da silah yasasının uygulama alanının tamamen veya kısmen dışında kalan silahlar da yasaktır (örn. mermi enerji sınırı 0,5 jüle kadar olan oyuncak silahlar veya Soft-Air silahları). Ayrıca dış görünümlerinden dolayı silah yasasında belirtilen silahlarla karıştırılmaları mümkün olan taklit silahların getirilmesi veya kişinin üzerinde bulundurması da yasaktır.
4. Bu yasak, silah taşıma izni bulunan (silah ruhsatı veya küçük silah ruhsatı) ya da ruhsata gerek olmayan silahlar satın alabilen reşit öğrenciler için de geçerlidir.
5. Bunların dışında her türlü merminin, havai fişeklerin, barutun ve de patlayıcı bileşimler yapmak için kullanılabilen kimyasalların getirilmesi ve kişinin üzerinde bulundurması da yasaktır.
6. Okul yönetimi bazı durumlarda, örn. spor veya tiyatro etkinlikleri, ev ekonomisi dersi veya yemek satışının yapıldığı okul etkinlikleri gibi durumlarda istisnalara izin verebilir.
7. Tüm öğrencilere her öğretim yılı başında bu genelgenin içeriği anlatılmalıdır. Bu esnada da yaşa bağlı özel tehlikelere özellikle değinilmelidir. Okula silah vs. getirme yasağı ihlal edildiği takdirde eğitim veya polis önlemleri alınabileceği kişiye anlatılmalıdır.
8. Çocuk okula kaydolduğunda (genellikle; hem birinci ve beşinci sınıflara, hem de meslek eğitimi veren okullara başladığında) bu genelgenin bir sureti veliye verilmelidir.
9. 01. 9. 2014’te yürürlüğe giren bu genelge 31.12.2019 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.